Zakres jak i tematyka szkoleń są każdorazowo przygotowywanie z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb klienta.

Prowadzę szkolenia zarówno dla początkujących pracowników zajmujących się HR oraz rekrutacją, które mają za zadanie zapoznanie ich z podstawowymi zagadnieniami tej branży (zagadnienia prawa pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi, techniki rekrutacji employer branding etc.) jak również szkolenia dla osób zaawansowanych; w tym przypadku szkolenia obejmują konkretne narzędzia HR czy rekrutacji, akty prawne oraz regulacje prawne dotyczące określonego zagadnienia (zarówno obowiązujące na poziomie Unii Europejskiej jak również w konkretnym kraju).

Szkolę także osoby niezwiązane z branżą rekrutacyjną, chcące dopracować swoje umiejętności miękkie, autoprezentacje, wystąpienia publiczne itp.

Współpracuje także z firmami szkolącymi osoby bezrobotne albo chcące się przebranżowić jak również osoby wchodzące dopiero na rynek pracy.

W celu uzgodnienia konkretnej tematyki szkolenia, zakresu oraz czasu trwania proszę o indywidualny kontakt.


Poniżej możecie Państwo zapoznać się z przykładowym programem szkolenia podstawowego dla rekrutera:

1. Doskonalenie warsztatu pracy rekrutera:

 • Jakość pracy rekrutera a wizerunek organizacji, czyli Employer Branding
 • Psychologiczne aspekty rekrutacji, czyli tajniki ludzkich zachowań
 • Budowanie kontaktu i komunikacji z kandydatami – ćwiczenia
 • Sposoby podnoszenia swojej zdolności do właściwej oceny kandydatów, czyli jak pytać, słuchać, obserwować, notować – ćwiczenia
 • Jak radzić sobie ze swoim stresem w czasie rekrutacji – rozpoznawanie indywidualnych stresorów i sposoby ich zneutralizowania

2. Błędy i trudne sytuacje rekrutacyjne:

 • Sposoby unikania powszechnych błędów w postrzeganiu i ocenie innych ludzi
 • Trudne sytuacje w rekrutacji i sprawdzone sposoby ich rozwiązywania

3. Proces rekrutacji – etapy i metody:

 • Unikanie błędów podczas organizacji i przeprowadzania tego procesu w kontekście Employer Branding
 • Opis stanowiska i profil kompetencji – jak może zwiększyć skuteczność rekrutacji i wyboru
 • Podniesienie efektywności strategii  poszukiwania odpowiednich kandydatów
 • Jak sprawnie i szybko przeprowadzić wstępną analizę cv – tajniki czytania dokumentów aplikacyjnych od kandydatów „między wierszami”
 • Budowanie struktury rozmowy kwalifikacyjnej

4. Metody wyboru najlepszych kandydatów – etap wstępny

 • Formularze aplikacyjne – tworzenie, wykorzystanie – ćwiczenia
 • Wstępna rozmowa telefoniczna – po co, kiedy, i jak ją sprawnie przeprowadzić – ćwiczenia
 • Rozmowa kwalifikacyjna – modele, które można wykorzystać
 • Wywiad strukturalizowany – budowanie puli pytań dotyczących ważnych obszarów w funkcjonowaniu zawodowym kandydata – ćwiczenia

5. Metody wyboru kandydatów – badanie kompetencji:

 • Czym są kompetencje,  jak je można badać i określać ich poziom – przykłady
 • Wywiad kompetencyjny – metodologia i praktyczne ćwiczenia tworzenia pytań kompetencyjnych
 • Arkusze oceny kandydatów – czyli jak uporządkować i porównywać  informacje otrzymane od kandydatów

6. Testy i inne metody sprawdzania kompetencji kandydatów:

 • Testy w rekrutacji – rodzaje, zasady stosowania, zastosowanie. Prezentacja wybranych narzędzi
 • Referencje – budowanie procedury przeprowadzenia rozmowy – ćwiczenia
 • Assessment Centre – prezentacja metody i ćwiczenia w tworzeniu zadań sprawdzających wybrane kompetencje

7. Testowanie wiarygodności kandydatów w świetle badań empirycznych nad wykrywaniem kłamstwa

 • Komunikacja niewerbalna i jej znaczenie dla rozpoznawania przejawów nieszczerości
 • Język ciała – no co trzeba zwracać uwagę i jak można interpretować niektóre zachowania kandydatów
 • Treść wypowiedzi – jak ją analizować i sprawdzić jej wiarygodność
 • Jak docierać do prawdy o kandydatach – ćwiczenia

8. Podejmowanie decyzji personalnych i przekazywanie informacji zwrotnych:

 • Reguły podejmowania decyzji personalnych – ćwiczenia
 • Zasady przekazywania informacji zwrotnych  – na co czekają kandydaci i jaki im to przekazać – ćwiczenia
 • Planowanie etapów wdrożenia nowego pracownika
Utworzono za pomocą Mozello – to najłatwiejszy sposób tworzenia witryn internetowych.

 .