Według raportu KPMG (źródło) prawie 90% badanych firm wdrożyło zmiany w polityce personalnej, ale zaledwie 45% firm zdecydowało się na redukcję kosztów pracowniczych poprzez zmniejszenie ilości osób zatrudnionych bądź drastyczne cięcia pensji. Pozostałe firmy zdecydowały się na inne, korzystniejsze rozwiązania, które nie wiązały się z koniecznością okrojenia personelu. Były to działania takie jak: wprowadzenie elastycznego czasu pracy, zmiana form prawnych zatrudnienia, uelastycznianie warunków pracy, przekwalifikowanie osób zatrudnionych, redukcja pozyskiwania nowych pracowników i obciążenie dodatkowymi obowiązkami tych, obecnie zatrudnionych. Działania te przyniosły spodziewane efekty.

Optymalizacja kosztów to również odpowiednie zarządzanie zasobami ludzkimi, jakimi dysponuje przedsiębiorstwo oraz racjonalizacja czasu pracy. Nadgodziny, konieczność wypłat ekwiwalentów lub dni wolnych za pracę poza wyznaczonymi w grafiku dniami – to wszystko wpływa na zwiększenie kosztów.

Jednym ze sposobów racjonalizacji kosztów zatrudnienia jest outsourcing pracowniczy. Współdziałanie organizacji z agencjami pracy wciąż jednak ewoluuje i wkracza na wyższy poziom. Dzisiaj nie tylko przedsiębiorstwa produkcyjne współpracują z firmami zajmującymi się outsourcingiem pracowniczym. Coraz częściej po te usługi sięgają wielkie korporacje, które nie chcą już na własną rękę poszukiwać talentów menedżerskich, motywować swoich pracowników, a nawet prowadzić zwykłej, bieżącej działalności kadrowej. 

Outsourcing pracowniczy w rozumieniu biznesowym to przekazanie funkcji kadrowych do realizacji przez zewnętrzną firmę, zwykle agencję pracy tymczasowej. Agencje te mogą zajmować się tylko niektórymi działaniami, związanymi z zarządzaniem kapitałem ludzkim.

Do możliwych zadań przedsiębiorstwa, świadczącego usługi z zakresu outsourcingu pracowniczego, można zaliczyć:

 • prowadzenie procesu rekrutacji,

 • podpisywanie umowy z pracownikami (agencja pełni funkcję pracodawcy, firma w której wykonywana jest praca to pracodawca-użytkownik)

 • wypłacanie wynagrodzeń,

 • wysyłanie pracowników na okresowe badania, pilnowanie odpowiednich terminów,

 • organizowanie zastępstw,

 • przeprowadzanie szkoleń,

 • wdrażanie systemów motywacyjnych.


Przedsiębiorca, który zdecyduje się skorzystać z usługi outsourcingu pracowniczego, może odnieść następujące korzyści:

 • obniżenie kosztów – agencje pośrednictwa pracy często prowadzą bazy kandydatów, jednocześnie mogą także prowadzić kilka rekrutacji, więc skorzystanie z ich oferty staje się tańsze niż podjęcie działań kadrowych na własną rękę,

 • łatwość wymiany pracownika który się nie sprawdza w danej firmie: pracodawcą formalnie jest agencja pracy więc pracodawca nie musi martwić się chociażby o aspekty prawne takie jak okres wypowiedzenia itp.,
 • dostęp do profesjonalnej wiedzy – agencje specjalizują się w procesach kadrowych, więc posiadają większą wiedzę i orientują się w bieżących trendach na rynku pracy,

 • usprawnienie procesu rekrutacji, selekcji, wprowadzenia do pracy,

 • możliwość dotarcia i pozyskania wykwalifikowanych specjalistów,

 • przyspieszenie procesów kadrowych.

Utworzono za pomocą Mozello – to najłatwiejszy sposób tworzenia witryn internetowych.

 .