Ocena pracownika to zintegrowany proces oceniania kompetencji pracownika w odniesieniu do potrzeb danego stanowiska pracy oraz poziomu wykonania postawionych zadań. Ocena pracowników polega na wyrażeniu w formie ustnej lub pisemnej opinii o nich lub - nazywając to inaczej - na wartościowaniu ich cech osobowych, zachowań i efektów pracy. Jest to kompleksowe narzędzie, zajmujące główne miejsce w systemie zarządzania zasobami ludzkimi, co jest związane z możliwością wykorzystywania tej oceny we wszystkich stadiach procesu zarządzania ludźmi w danej organizacji. 

Oferuję kompleksową pomoc w przeprowadzeniu oceny od A do Z: określenie kompetencji których poziom ma być zdiagnozowany, wybór odpowiedniej metody oceny, zaprojektowanie procedury (łącznie z regulaminem oceny), wdrożenie oraz przeprowadzenie oceny pracowników, podsumowanie procesu oraz wdrożenie mechanizmów stałego monitorowania.

Metody oceny pracowników można podzielić na dwie główne grupy:

1.  Metody relatywne: ocena dokonywana jest na podstawie porównywania pracowników: 

  • portfolio personalne,
  • system porównania parami,
  • ranking,
  • technika rozkładu normalnego (porównywania cech ze standardami).

2. Metody absolutne: ocena polega na porównaniu wyników pracownika z ustalonymi standardami.

  • metoda wydarzeń krytycznych,
  • ocena opisowa,
  • skale kwalifikacyjne,
  • zarządzanie przez cele,
  • assessment center,
  • ocena 360.
Utworzono za pomocą Mozello – to najłatwiejszy sposób tworzenia witryn internetowych.

 .