Obecnie większość pracodawców boryka się z dotkliwym brakiem pracowników. Bezrobocie w Polsce jest na rekordowo niskim poziomie (o czym pisałem miedzy innymi tutaj), dodatkowo eksperci są zgodni: w najbliższych miesiącach liczba bezrobotnych spadnie jeszcze bardziej.

Wszystko to powoduje, iż są sektory w których praktycznie niemożliwe staje się znalezienie potrzebnych pracowników, a osoby które są "dostępne" na rynku pracy mają coraz wyższe wymagania finansowe, które stają się coraz trudniejsze do spełnienia przez pracodawców (niezwykle wysokie koszty pracy w Polsce). Rozwiązaniem coraz powszechniej stosowanym przez pracodawców jest zatrudnianie pracowników zza granicy, szczególnie z krajów których obywatele mają ułatwiony dostęp do naszego rynku pracy na podstawie Oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy (więcej tutaj)  oraz zatrudnianie pracowników z odległych krajów na podstawie zezwoleń na pracę. Dotychczas najczęściej pracodawcy wyrażali chęć zatrudniania pracowników głównie zza naszej wschodniej granicy (głównie z Ukrainy), jednak ten kierunek rekrutacji zaczął się bardzo szybko wypalać. Okazało się, że rynek ukraiński, pomimo iż duży, nie może zaoferować aż takiej ilości wykwalifikowanych pracowników. Obecnie rekrutacje tam przeprowadzane mają charakter „masowy”, nakierowany bardziej na pozyskanie „taniej siły roboczej” niż na wyszukiwanie wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników. Rozwiązaniem coraz powszechnie stosowanym jest zatrudnianie pracowników z Azji, głównie z krajów takich jak: Filipiny (103 miliony obywateli), Nepal (28 milionów) czy Wietnam (93 miliony obywateli). To kraje z ogromną liczbą mieszkańców, które są w stanie zapewnić zarówno wysoko wykwalifikowany personel techniczny z doświadczeniem na projektach międzynarodowych (spawacze, monterzy, pracownicy budowlani), jak również pracowników znanych ze swojej bardzo wysokiej wydajności na szeregowych pozycjach (pracownicy produkcyjni, pracownicy gastronomi, hotelarstwa). Pracodawcy, którzy mieli okazje zatrudniać pracowników z krajów azjatyckich zgodnie potwierdzają, że są bardzo zadowoleni z jakości wykonywanej przez nich pracy oraz z tego,  że pozostają na oferowanych stanowiskach na dłużej, nawet jeśli dostępne są dla nich inne, trochę lepiej płatne oferty. 

Często pracodawcy powstrzymują się przed zatrudnianiem pracowników z Azji z obawy przed długotrwałymi i skomplikowanymi procedurami, nie wiedząc, że Polska obecnie prowadzi jedną z najbardziej liberalnych polityk zatrudniania cudzoziemców w całej Unii Europejskiej. Uzyskanie zezwolenia na pracę oraz zezwolenia na pobyt dla obcokrajowca nie jest aż tak skomplikowane jakby się mogło na początku wydawać. Należy jedynie pamiętać, iż pracodawca chcąc zatrudnić pracownika z Azji musi udowodnić, że nie jest w stanie znaleźć odpowiednich kandydatów na lokalnym rynku pracy (przy obecnym bardzo niskim bezrobociu to tylko formalność), oraz o tym, że taki pracownik nie może zarabiać mniej niż pracownik z Polski zatrudniony na takim samym stanowisku.

Wychodząc na przeciw potrzebom pracodawców oferuję kompleksową pomoc w procesie legalizacji pracy oraz pobytu pracowników zza granicy w Polsce.

Oferta obejmuje:

  • pomoc w uzyskaniu zezwoleń na pracę, rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy, wybór najkorzystniejszej formy prawnej legalizacji pracy obcokrajowca,
  • pomoc przy legalizacji pobytu cudzoziemca w Polsce (uzyskanie wizy oraz zezwoleń na pobyt czasowy),
  • kontrola pod względem prawnym dokumentów cudzoziemców ubiegających się o zatrudnienie, weryfikacja możliwości oraz sposobów zatrudnienia cudzoziemca w konkretnym przypadku,
  • pomoc przy sprawach związanych z nawiązaniem stosunku pracy, wybór optymalnej formy zatrudnienia, sporządzanie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych,
  • sporządzanie pism urzędowych, przygotowywanie dokumentów, sporządzanie odwołań oraz pism procesowych,
  • inne usługi związane z rejestracją pobytu obcokrajowców w Polsce.
Utworzono za pomocą Mozello – to najłatwiejszy sposób tworzenia witryn internetowych.

 .