Employer Branding to najprościej rzecz ujmując kreowanie wizerunku firmy jako atrakcyjnego pracodawcy. Obejmuje zarówno działania zewnętrzne, kierowane do potencjalnych kandydatów, jak i wewnętrzne, adresowane do obecnych pracowników. Jest to długoterminowa strategia mająca na celu przyciąganie, angażowanie oraz zatrzymywanie najbardziej wartościowych i utalentowanych pracowników w firmie.

Employer Branding to przekazywanie potencjalnym pracownikom tych informacji o firmie, które mogą mieć wpływ na podjęcie decyzji o wyborze pracodawcy lub o przyjęciu konkretnej oferty. Im ich więcej, im bardziej dopasowane do tego, czego szukają kandydaci, tym większa szansa, że wybiorą ofertę danej firmy. 

Coraz więcej firm dostrzega, że profesjonalnie przygotowane oraz wdrożone działania budujące wizerunek pracodawcy pomagają przyciągnąć najlepszych pracowników. Niestety wciąż są organizacje postrzegające Employer Branding wyłącznie jako koszt, nie przynoszący realnych korzyści finansowych. Tutaj pojawia się wyzwanie dla działów HR, które powinny monitorować kluczowe wskaźniki ROI, aby udokumentować, iż inwestowanie w Employer Branding przynosi firmie wymierne zyski.

Wskaźniki, które możemy monitorować w celu dokonania pomiaru zysków z inwestycji w budowanie wizerunku pracodawcy:

 • koszt zatrudnienia nowego pracownika – czyli całość kosztów rekrutacji (oferowane wynagrodzenie, koszt ogłoszeń, targi pracy),
 • procent wydatków na rekrutację i HR w całości kosztów strukturalnych oraz zmiana tego wskaźnika – jeżeli koszty rosną zgodnie z rozwojem firmy i przychodami, nie ma się czym martwić, gdy rosną szybciej niż przychody, jest to powód do analizy, 
 • koszt wydatków na zwolnienia, szkolenia nowych ludzi oraz koszty spowodowane przestojem przez brak pracowników,
 • poziom rotacji oraz absencji pracowników,
 • średnia ocena okresowa pracowników oraz ich wydajność,
 • średni staż pracy – jako informacja, jak bardzo pracownicy są lojalni i związani z firmą – czyli to, o co tak bardzo jako HR walczymy :)
 • liczba awansów wewnętrznych  jako skutek naszych działań, możliwy do zbadania dzięki rejestrowaniu zmian o stanowiskach w systemie, w tym liczbę awansów pracowników zidentyfikowanych jako wartościowe talenty w firmie,
 • ilość i jakość otrzymywanych aplikacji oraz procent kandydatów finalnie zainteresowanych podjęciem pracy,
 • źródła nadesłanych CV oraz zatrudnienia pracowników, w tym ilość i jakość spontanicznie nadsyłanych aplikacji, poleceń,
 • poziom rozpoznawalności w targetowej grupie kandydatów, stosunek pozytywnych/negatywnych ocen firmy w internecie,
 • liczba cytowań w publikacjach ogólnopolskich lub branżowych (wypowiedzi HR, CEO, pracowników), 
 • aktywność odwiedzających na stronie internetowej i innych kanałach firmy.  


Utworzono za pomocą Mozello – to najłatwiejszy sposób tworzenia witryn internetowych.

 .