Oddelegowanie pracowników do pracy za granicę.

Jeżeli Twoje przedsiębiorstwo zawarło umowę z partnerami biznesowymi w innym kraju UE i potrzebujesz wysłać swoich pracowników do tego kraju na krótki okres w celu realizacji umowy, będziesz musiał przestrzegać w odniesieniu do tych pracowników przepisów dotyczących oddelegowania. Musisz przestrzegać zarówno regulacji Polskich, Unijnych jak również kraju w którym wykonywana będzie praca przez pracowników delegowanych.
Pomimo skomplikowanej konstrukcji, rozwiązanie takie jest niepowyrównywanie bardziej opłacalne niż utworzenie na czas realizacji kontraktu zagranicznego oddziału firmy i zatrudnienie bezpośrednio w nim pracowników.
Niestety regulacje prawne dotyczące delegowania pracowników za granicę zmieniają się bardzo często (ostatnie zmiany opisywałem chociażby tutaj) dlatego niezmiernie ważna jest znajomość zarówno aktualnego stanu prawnego jak również zmian jakie mają wejść w życie niebawem gdyż może okazać się iż zanim rozpoczniemy realizacje kontraktu za granicą będziemy musieli już działać w nowej "rzeczywistości prawnej."

Warunki zatrudnienia w kraju oddelegowania.

W okresie oddelegowania musisz zagwarantować pracownikom takie same warunki zatrudnione jak warunki obowiązujące, z mocy prawa lub porozumień zbiorowych, w kraju oddelegowania. Odnosi się to do:

  • minimalnych okresów odpoczynku,
  • maksymalnego czasu pracy,
  • minimalnego wymiaru płatnych urlopów rocznych,
  • wynagrodzenia minimalnego - świadczenia wypłacane w związku z takim oddelegowaniem (takie jak dzienne diety) są zaliczane do minimalnego wynagrodzenia, chyba że są one wypłacane jako zwrot kosztów faktycznie poniesionych przez oddelegowanych pracowników (takich jak koszty zakwaterowania i podróży),
  • środków ochronnych dla kobiet ciężarnych i kobiet wychowujących niemowlęta,
  • równego traktowania obu płci.
Jeżeli warunki zatrudnienia w twoim kraju są bardziej korzystne dla twoich pracowników niż te obowiązujące w kraju oddelegowania, możesz oczywiście utrzymać te warunki także w czasie oddelegowania.
Utworzono za pomocą Mozello – to najłatwiejszy sposób tworzenia witryn internetowych.

 .